Data files:

Name Last modified Size
README Tue, 17 Aug 2021 13:37:41 GMT 3.4 KiB
fap_daily_1cyc.eps Thu, 18 Aug 2022 04:40:10 GMT 148.1 KiB
fap_daily_1cyc.jpg Thu, 18 Aug 2022 04:40:14 GMT 1.8 MiB
fap_daily_1cyc.pdf Thu, 18 Aug 2022 04:40:14 GMT 57.0 KiB
fap_daily_5cyc.eps Thu, 18 Aug 2022 04:40:05 GMT 576.2 KiB
fap_daily_5cyc.jpg Thu, 18 Aug 2022 04:40:10 GMT 1.8 MiB
fap_daily_5cyc.pdf Thu, 18 Aug 2022 04:40:10 GMT 186.7 KiB
fap_day.dat Thu, 18 Aug 2022 04:30:02 GMT 1.0 MiB
fap_mon.dat Mon, 04 Jul 2022 04:45:01 GMT 160.4 KiB
fap_monthly_1+2cyc.eps Thu, 04 Aug 2022 04:40:29 GMT 52.8 KiB
fap_monthly_1+2cyc.jpg Thu, 04 Aug 2022 04:40:32 GMT 1.3 MiB
fap_monthly_1+2cyc.pdf Thu, 04 Aug 2022 04:40:32 GMT 18.1 KiB
fap_monthly_1+9cyc.eps Thu, 04 Aug 2022 04:40:24 GMT 119.8 KiB
fap_monthly_1+9cyc.jpg Thu, 04 Aug 2022 04:40:28 GMT 2.3 MiB
fap_monthly_1+9cyc.pdf Thu, 04 Aug 2022 04:40:29 GMT 54.1 KiB
fap_monthly_5+0cyc.eps Thu, 04 Aug 2022 04:40:32 GMT 61.5 KiB
fap_monthly_5+0cyc.jpg Thu, 04 Aug 2022 04:40:36 GMT 1.5 MiB
fap_monthly_5+0cyc.pdf Thu, 04 Aug 2022 04:40:36 GMT 23.8 KiB
long_term.dat Thu, 04 Aug 2022 04:40:36 GMT 23.0 KiB
short_term.dat Thu, 18 Aug 2022 04:40:20 GMT 8.5 KiB